Szakterületek

Lánchidi és Társa

Szakterületek

Tranzakciós jogi tanácsadás

Ügyvédeink számos összetett M&A és eszköz-adásvételi tranzakció (ideértve a jelenleg legjelentősebbnek tekinthető magyarországi privatizációt, a Budapest Airport eladását, amelynek tranzakciós értéke több mint 1,6 milliárd euró) és vállalati, illetve üzleti struktúrák, kétesadósság-vásárlások (distressed debt acquisitions), határokon átnyúló tranzakciók, versenyjogi eljárások, több országot érintő tranzakciók és zárást követő jogviták, a kapcsolódó jogi átvilágítások (due diligence ) során jártak el.  Az iroda ügyvédei eddig több mint 9 milliárd euró összértékű tranzakció során képviselték ügyfeleiket. Speciális tapasztalatokkal rendelkezünk hosszú távú (50+év) szerződésekkel kapcsolatban, több ilyen különleges és nagy értékű szerződéskötés során képviseltük ügyfeleinket.

Irodánk sikerrel hasznosítja a nagy és komplex nemzetközi, határon átnyúló tranzakciók során szerzett tapasztalatait, kisebb és közepes méretű tranzakciók kapcsán is.

 • M&A tranzakciók
 • Üzletág átruházási szerződések
 • Eszközadásvételek
 • Átvilágítások (Due diligence)
 • Szindikátusi szerződések
 • Hosszú távú (50+év) jogviszonyok
Kereskedelmi jog

A kereskedelmi jog területén irodánk széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik, rendszeresen ad tanácsot a gazdasági élet szinte minden területét felölelő nagy értékű és komplex szerződésekkel, illetve kérdésekkel kapcsolatban. Napi szinten találkozunk ügyfeleink képviseletében külföldi jogi elemet tartalmazó kereskedelmi szerződésekkel.

Speciális tapasztalatokkal rendelkezünk hosszú távú (50+év) szerződésekkel kapcsolatban, több ilyen különleges és nagy értékű szerződéskötés során képviseletük ügyfeleinket.

 • Nemzetközi kereskedelmi szerződések
 • Hosszú távú (50+év) szerződések
 • Zöld és barna mezős beruházások
 • Nemzetközi adásvételek
 • Nemzetközi kereskedelmi szokványok alkalmazása
Légijog

 

A légijog területén irodánk az országban egyedülálló tapasztalatokkal rendelkezik. Lánchidi István, az iroda alapítója járt el vezető ügyvédként 2005-ben az eladói oldalon a Budapest Airport privatizációja során, amely egy tankönyvekbe illő, kiemelkedően sikeres, komplex tranzakció volt (tranzakciós érték több mint 1,6 milliárd euró). Azóta is irodánk rendszeresen képvisel a légijog területén aktív szereplőket, így légitársaságokat, reptérüzemeltetőket, befektetőket, valamint a légjogi szabályozásban érintett feleket.

 • Légjogi szabályozási kérdések
 • Légitársaságok
 • Légi járművek fianszírozása, adásvétele
 • Helikopterek, drónok
 • Reptérüzemeltetési szerződések

 

Társasági jog

 

Irodánk a társasági jog területén a jogi személyek teljes életútján keresztül jogi támogatást nyújt ügyfelei részére. Az új cégek alapításától kezdve, befektetői vagy tulajdonosi tőkebevonáson keresztül, az üzemeltetés során felmerülő kérdéseken át a felszámolással vagy végelszámolással való megszüntetéshez kapcsolódóan nyújtunk ügyfeleink részére jogitámogatást. Számos joint venture projekt és szindikátusi szerződés kitárgyalása során képviseltük ügyfeleinket biztosítva azt, hogy ügyfeleink a lehető legelőnyösebb szerződéses pozícióban legyenek.

Irodánk start-up vállalkozás részére pro-bono alapon is nyújt jogi támogatást.

 • Cégalapítás, cégadásvétel, cégek megszűntetése
 • Tőke-, befektetők bevonása
 • Részvény keletkeztetés
 • Joint venture projektek
 • Szindikátusi szerződések
 • Hazai és nemzetközi átalakulások
 • Jogi személyekkel kapcsolatos peres és egyéb eljárások (kizárás, határozatok felülvizsgálata, cégbírósági eljárások)
Ingatlan jog

 

Irodánk átfogó jogi szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek az ingatlanok adásvételével, finanszírozásával, használatával, fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatban. Irodánk ügyfeleink rendelkezésére áll céljaik megvalósításában mind lakó-, mind kereskedelmi ingatlanprojektekben. Csapatunk az ingatlanszektor minden területén jelentős tranzakciókon dolgozik, ezért komplex tapasztalattal rendelkezünk logisztikai, ipari, lakossági, irodai és kereskedelmi ingatlan ügyletek megvalósításában is. Számos nagyértékű kereskedelmi ingatlanadásvétele során jártunk el, mind eladói, mind pedig vevői oldalon.

 • Ipari és lakó ingatlanok adás-vétele
 • Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos tanácsadás
 • Közös tulajdonnal kapcsolatos szerződések, perek
 • Bérleti jogviszonnyal kapcsolatos tanácsadás, szerződések szerkesztése
 • Telekalakítás, szolgalmak, földhasználati megállapodások
 • Ingatlanok jogi átvilágítása (due diligence)
Alapítványok, társadalmi szervezetek

Az irodánk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik alapítványok, egyesületek létesítével, működtetésével kapcsolatban. Irodánk felügyeleti oldalról egyedi tapasztalattal rendelkezik az Új Ptk. hatálybalépését követő szabályozási időszakból. Rendszeresen járunk el társadalmi szervezetekkel, valamint alapítványokkal kapcsolatos ügyek során.

 • Alapítványok, egyesületek
 • Létesítés, módosítás, struktúrálás
 • Működtetéssel kapcsolatos tanácsadás
 • Közgyűlések, alapítói döntések lebonyolítása
 • Egyedi perspektíva: felügyeleti és szabályozási tapasztalat
Agrárjog

Irodánk évek óta végez termőföldekkel, illeve mezőgazdasági projektekkel kapcsolatos jogi tanácsadási tevékenységet.  Haszonbérleti szerződések megkötése, haszonbérleti díj emelése és a haszonbérlei szerződés megszünetetésével kapcsolatosan is jelentős tapasztaltunk van, ideértve a peres ügyeket is. A mezőgazdasággal kapcsolatos beruházások során számottevő tapasztalattal rendelkezünk állami támogatások kezelésében, illetve a támogatásból megvalósuló projektekkel kapcslolatban.

 • Termőföldekkel kapcsolatos jogi tanácsadás
 • Termőföld adásvétel
 • Haszonbérleti szerződések megkötése, megszüntetése
 • Peres képviselet
 • Állami pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Beruházások, fejlesztések megvalósítása
 • Termőfölddel kapcsolatos hitelkonstrukciók strukturálása és dokumentálása
Vagyontervezés, öröklési jog

Irodánk magászemélyek részére nyújt végrendeletekkel, örökléssel kapcsolatos tanácsadást, valamint okiratok szerkesztését. Jogi képviseletet látunk el hagyatéki és öröklési peres eljárásokban.

 • Végrendeletek
 • Vagyontervezés
Vitás és peres ügyek

Irodánk vitás és peres ügyekkel foglalkozó ügyvédei széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek követelések behajtása, illetve peren kívüli rendezése terén. Számos jelentős és komplex jogvitában képviseltük ügyfeleinket sikerrel, ideértve határon átnyúló, nemzetközi peres ügyeket is.

 • Követelések érvényesítése és behajtása
 • Igényérvényesítés peren kívül
 • Határon átnyúló jogviták
 • Mediációs eljárások
 • Felszámolási eljárások

Iroda

1027 Budapest
Frankel Leó út 2-4. 4. em. 38.

Telefon

Fax

+36 1 797 85 10

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában által nyilvántartott Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda tarja fenn, az ügyvédekre, ügyvédi irodákra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együttesen a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (https://magyarugyvedikamara.hu) találhatóak. A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja az alábbi linken érhető el: http://www.bpugyvedikamara.hu